HomeSmart
Prema vrsti bojlera, peći, toplinskih sistema, postoji više varijanti MC6 termostata. Na zadnjoj strani termostata se nalaze kleme za spajanja toplinarske opreme, kao i samog MC6 na napajanje. MC6 za rad koristi izmjenični mrežni napon 230V/50Hz. Tipovi MC6 termostata za grijanje MC6 Ovo je oznaka za MC6 koji koristi beznaponske kleme. Drugim riječima radi se o prekidaču na kojem nema nikakvog napona, tzv. ‘suhi’ prekidač (dry contacts). Koristi se za upravljanje bojlerima koji se uključuju/isključuju običnim prekidačkim sklopom. Gotovo svi plinski bojleri za centralno koriste ovaj tip. Obično se kod takvih bojlera kada se otvori poklopac s električnim priključcima, stezaljke na koje ide termostat su premoštene mostićem, kojeg treba ukloniti i na njih spojiti kabel koji dolazi s termostata. Ovaj tip termostata za spajanje koristi 4 žilni kabel promjera minimalno 0,75mm. Primjer spajanja na Vaillant električnu armaturu:
MC6 tipovi termostata za različite primjene
Napajanje MC6 stezaljke N (Nula) i L (Faza) se mogu dovesti s bojlera stezaljke N i L ili lokalno s najbliže razvodne kutije. Ako napajanje ide iz bojlera tada se koristi 4 žilni kabel koji je doveden do bojlera. Iz navedenog proizlazi da MC6 bojlerima upravlja putem ožičenja (kablom).
MC6-E MC6E je termostat s naponskom klemom. Na upravljačkim stezaljkama se kod uključenja grijanja pojavljuje napon mreže 230V i koristi se za direktno napajanje grijanja kao npr. uključenja električnih radijatora, električnog podnog grijanja i slično. Radi veće snage potrošača, MC6E ima releje ukapčanja od 16A, što znači da mogu pogoniti grijače do max. 3600W MC6E se može koristiti i za upravljanje plinskim bojlerima ako se koristi napon 230V, za uključivanje cirkulacijskih pumpi, peći na pelete, itd.
Upravljanje podnim grijanjem zahtjevaju vanjski temperaturni senzor NTC 10kOhm. koji mjeri temperaturu poda, te isključuje grijanje podnih mrežica ako je temperatura poda iznad postavljene a temperatura sobe još nije dostignuta. Vanjska sonda se spaja na ulaz - RT2. Vanjska sonda je opcija i naručuje se odvojeno.
Kada postavljena temperatura sobe nije dostignuta, bojler je uključen, stezaljke Com-No su spojene. Kada se postavljena temperatura sobe dostigne termostat će isključiti grijanje tako što če isključiti spoj Com-NO, a uključiti spoj Com-NC koji se u ovom slučaju ne koristi.
Za spajanje MC6-E termostata se zahtjeva 4 žilni kabel, promjer kabla mora biti adekvatan snazi potrošača.
MC6-RF MC6-RF je termostat koji se koristi kod upravljanja grijanjem ali se to upravljanje odvija bežično. Koristi se u slučajevima kada ne postoji kabelska instalacija za žičano povezivanje, a štemanje zidova nije prihvatljivo radi povlačenja novog kabela. MC6-RF se sastoji od 2 komponente termostat i udaljena jedinica. Termostat i udaljena jedinica komuniciraju bežično na frekvenciji 868MHz. Udaljena jedinica se montira na strani bojlera, spaja se na napajanje 230V, dok se stezaljke Com-NO spajaju na bojler kao i kod običnog žičanog termostata MC6.
Opasnost od strujnog udara! Instalaciju prepustiti isključivo ovlaštenom instalateru
MC6-HW MC6-HW je termostat koji se koristi kod upravljanja grijanjem ali i pripremom tople vode (HW-Hot water) Posjeduje 2 interna releja koji upravljaju ovim dvjema funkcijama, i to putem menu-a na termostatu, programibilno za svaki dan, za radne dane + vikend ili upravljanje putem mobilne aplikacije.
MC6-2FCU MC6-2FCU je termostat koji se koristi kod upravljanja grijanjem/hlađenjem sa ventil konvektorima (Fan Coil Unit) s 2 cijevi dovod i odvod vruće ili hladne tekućine ovisno je li sezona grijanja ili hlađenja. Upravljanje se odvije putem automatskog ili manualnog postavljanja brzine ispuhivanja i također sa otvaranjem ili zatvaranjem ventila kojim se omogućava protok kroz izmjenjivač. Moguće je korististi 3 brzine ispuhivanja, slabo, srednje i jako bilo ručnim postavljanjem na menu termostata, automatsko pri čemu termostat samostalno određuje brzinu ispuhivanja u skladu s postavljenom temperaturom i onom koja je u prostoru. u slučaju da se dostigne postavljena temperatura ispuhivanje se prekida i također zatvara ventil kojim se dovodi zagrijana ili rashlađena voda. Postoji izvedba MC6-2FCU s modulirajućim upravljanjem brzine ispuhivanja naponski 0V .. 10V što treba napomenuti kod naručivanja. Također treba napomenuti kojim tipom elektro ventila se koristi ventil- konvektor (elektromagnetski ili aktuatorski).
HomeSmart
MC6 tipovi termostata za različite primjene
Prema vrsti bojlera, peći, toplinskih sistema, postoji više varijanti MC6 termostata. Na zadnjoj strani termostata se nalaze kleme za spajanja toplinarske opreme, kao i samog MC6 na napajanje. MC6 za rad koristi izmjenični mrežni napon 230V/50Hz. Tipovi MC6 termostata za grijanje MC6 Ovo je oznaka za MC6 koji koristi beznaponske kleme. Drugim riječima radi se o prekidaču na kojem nema nikakvog napona, tzv. ‘suhi’ prekidač (dry contacts). Koristi se za upravljanje bojlerima koji se uključuju/isključuju običnim prekidačkim sklopom. Gotovo svi plinski bojleri za centralno koriste ovaj tip. Obično se kod takvih bojlera kada se otvori poklopac s električnim priključcima, stezaljke na koje ide termostat su premoštene mostićem, kojeg treba ukloniti i na njih spojiti kabel koji dolazi s termostata. Ovaj tip termostata za spajanje koristi 4 žilni kabel promjera minimalno 0,75mm. Primjer spajanja na Vaillant električnu armaturu:
Kada postavljena temperatura sobe nije dostignuta, bojler je uključen, stezaljke Com-No su spojene. Kada se postavljena temperatura sobe dostigne termostat će isključiti grijanje tako što če isključiti spoj Com-NO, a uključiti spoj Com-NC koji se u ovom slučaju ne koristi.
Napajanje MC6 stezaljke N (Nula) i L (Faza) se mogu dovesti s bojlera stezaljke N i L ili lokalno s najbliže razvodne kutije. Ako napajanje ide iz bojlera tada se koristi 4 žilni kabel koji je doveden do bojlera. Iz navedenog proizlazi da MC6 bojlerima upravlja putem ožičenja (kablom).
MC6-E MC6E je termostat s naponskom klemom. Na upravljačkim stezaljkama se kod uključenja grijanja pojavljuje napon mreže 230V i koristi se za direktno napajanje grijanja kao npr. uključenja električnih radijatora, električnog podnog grijanja i slično. Radi veće snage potrošača, MC6E ima releje ukapčanja od 16A, što znači da mogu pogoniti grijače do max. 3600W MC6E se može koristiti i za upravljanje plinskim bojlerima ako se koristi napon 230V, za uključivanje cirkulacijskih pumpi, peći na pelete, itd.
Upravljanje podnim grijanjem zahtjevaju vanjski temperaturni senzor NTC 10kOhm. koji mjeri temperaturu poda, te isključuje grijanje podnih mrežica ako je temperatura poda iznad postavljene a temperatura sobe još nije dostignuta. Vanjska sonda se spaja na ulaz - RT2. Vanjska sonda je opcija i naručuje se odvojeno.
Za spajanje MC6-E termostata se zahtjeva 4 žilni kabel, promjer kabla mora biti adekvatan snazi potrošača.
MC6-RF MC6-RF je termostat koji se koristi kod upravljanja grijanjem ali se to upravljanje odvija bežično. Koristi se u slučajevima kada ne postoji kabelska instalacija za žičano povezivanje, a štemanje zidova nije prihvatljivo radi povlačenja novog kabela. MC6-RF se sastoji od 2 komponente termostat i udaljena jedinica. Termostat i udaljena jedinica komuniciraju bežično na frekvenciji 868MHz. Udaljena jedinica se montira na strani bojlera, spaja se na napajanje 230V, dok se stezaljke Com-NO spajaju na bojler kao i kod običnog žičanog termostata MC6.
MC6-HW MC6-HW je termostat koji se koristi kod upravljanja grijanjem ali i pripremom tople vode (HW-Hot water) Posjeduje 2 interna releja koji upravljaju ovim dvjema funkcijama, i to putem menu-a na termostatu, programibilno za svaki dan, za radne dane + vikend ili upravljanje putem mobilne aplikacije.
MC6-2FCU MC6-2FCU je termostat koji se koristi kod upravljanja grijanjem/hlađenjem sa ventil konvektorima (Fan Coil Unit) s 2 cijevi dovod i odvod vruće ili hladne tekućine ovisno je li sezona grijanja ili hlađenja. Upravljanje se odvije putem automatskog ili manualnog postavljanja brzine ispuhivanja i također sa otvaranjem ili zatvaranjem ventila kojim se omogućava protok kroz izmjenjivač. Moguće je korististi 3 brzine ispuhivanja, slabo, srednje i jako bilo ručnim postavljanjem na menu termostata, automatsko pri čemu termostat samostalno određuje brzinu ispuhivanja u skladu s postavljenom temperaturom i onom koja je u prostoru. u slučaju da se dostigne postavljena temperatura ispuhivanje se prekida i također zatvara ventil kojim se dovodi zagrijana ili rashlađena voda. Postoji izvedba MC6-2FCU s modulirajućim upravljanjem brzine ispuhivanja naponski 0V .. 10V što treba napomenuti kod naručivanja. Također treba napomenuti kojim tipom elektro ventila se koristi ventil-konvektor (elektromagnetski ili aktuatorski).