HomeSmart

WiFi alarmi

Ovo je današnja najnaprednija tehnologija alarmnih sistema. Najčešće su izvedeni u kombinaciji WiFi + GSM. U slučaju aktiviranja nekog od postavljenih detektora, WiFi alarmi dojavu izvode putem mobilne aplikacije, za Android i iOS (iPhone). Ako je kombinirani WiFi+GSM, tada će u slučaju nedostatka WiFi signala poziv i dojava biti upućeni putem GSM mobilne veze. Ovakvi alarmi često integriraju i napredne funkcije, kao što je integracija alarma i video kamere, pa se kroz istu mobilnu aplikaciju nakon obavjesti alarma da je detektor otkrio nepredviđenu situaciju, može odmah pogledati video od ugrađene kamere. Moguće su funkcije upravljanja pametnim utičnicama itd.

2) PG-105 WiFi+GSM alarm

PG-505 je klasična izvedba alarmne jedinice. Ovo je jedan od najprodavanijig GSM alarmnih sistema širom svijeta. Prodaje se uobičajeno kao set. Sadržaj seta je prikazan lijevo na slici. Ovaj alarm sadrži slot za ugradnju SIM kartice koja treba prethodno biti otključana, tj. bez PIN-a. Da bi se dojava mogla obaviti, na SIM kartici je potreban dovoljan saldo. PG-505 može prihvatiti do 99 bežičnih i do 8 kabliranih detektora. Uključivanje se obavlja putem daljinskog upravljača, 2 su u setu, ako je potrebno više mogu se naručiti, maksimalno do 5. PG-505 ima vlastitu Litijumsku punjivu bateriju, koja u slučaju nestanka struje napaja alarm još oko 6-8 sati.
Opuštenost u zaštićenoj kući…

1) PG-106 WiFi+GSM alarm (touch screen)

3) PG-103 WiFi+GSM alarm

4) Kerui G19 WiFi+GSM alarm

HomeSmart

WiFi alarmi

Ovo je današnja najnaprednija tehnologija alarmnih sistema. Najčešće su izvedeni u kombinaciji WiFi + GSM. U slučaju aktiviranja nekog od postavljenih detektora, WiFi alarmi dojavu izvode putem mobilne aplikacije, za Android i iOS (iPhone). Ako je kombinirani WiFi+GSM, tada će u slučaju nedostatka WiFi signala poziv i dojava biti upućeni putem GSM mobilne veze. Ovakvi alarmi često integriraju i napredne funkcije, kao što je integracija alarma i video kamere, pa se kroz istu mobilnu aplikaciju nakon obavjesti alarma da je detektor otkrio nepredviđenu situaciju, može odmah pogledati video od ugrađene kamere. Moguće su funkcije upravljanja pametnim utičnicama itd.

2) PG-105 WiFi+GSM alarm

PG-505 je klasična izvedba alarmne jedinice. Ovo je jedan od najprodavanijig GSM alarmnih sistema širom svijeta. Prodaje se uobičajeno kao set. Sadržaj seta je prikazan lijevo na slici. Ovaj alarm sadrži slot za ugradnju SIM kartice koja treba prethodno biti otključana, tj. bez PIN-a. Da bi se dojava mogla obaviti, na SIM kartici je potreban dovoljan saldo. PG-505 može prihvatiti do 99 bežičnih i do 8 kabliranih detektora. Uključivanje se obavlja putem daljinskog upravljača, 2 su u setu, ako je potrebno više mogu se naručiti, maksimalno do 5. PG-505 ima vlastitu Litijumsku punjivu bateriju, koja u slučaju nestanka struje napaja alarm još oko 6-8 sati.
Opuštenost u zaštićenoj kući…

1) PG-106 WiFi+GSM alarm (touch screen)

3) PG-103 WiFi+GSM alarm

4) Kerui G19 WiFi+GSM alarm

Jedinstven dizajn s ugrađenim

najnaprednijim funkcijama. Izvedba s

bijelim ili crnim kućištem sa touch

screen ekranom u boji. Za dojavu

koristi WiFi (Internet) ili GSM.

Isporučuje se u setu. Sadržaj seta je

prikazan lijevo.

Koristi suvremene bežične detektore, koji omogućavaju praćenje stanje baterije ili čak provjeriti nakon aktiviranja alarma da li su neki prozori ili vrata ostali otvoreni.